Lĩnh vực hoạt động

+ Nuôi yến và tự sản xuất yến trong quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Thu mua tổ yến về tự sơ chế

+ Chế biến các sản phẩm yến

+ Cung cấp yến sỉ, lẻ phân phối cho các cửa hàng, đại lý,…